Print this page

THE FRIENDS/ NHỮNG NGƯỜI BẠN

Welcome to The Friends website/ Chào mừng các bạn tới trang web của Những Người Bạn

The Friends wish you a pleasant day/ Chúc các bạn một ngày tốt lành

Introduction of The Friends/ Giới thiệu về Những Người Bạn:


At the moment we called ourselves  "The Friends" - a non-religious, non-political group of friends who have good hearts and want to bring good things to other people/ Nhóm tự đặt tên là "Những Người Bạn" - là một nhóm những người bạn không tính đến tôn giáo, chính trị - là những người có trái tim nhân hậu và muốn giúp đỡ những người khác.

The Friends promotes friendship and social activities and raise our awareness of community activities to our friends/ families/ Những Người Bạn khuyến khích phát triển tình bạn và tăng cường nhận thức về hoạt động cộng đồng cho bạn bè và người thân.

The group is open to everyone who want to voluntarily involve in community activities and social work and information of donors is confidential if required/  Những Người Bạn rộng mở chào đón tất cả mọi người những người muốn tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tuy nhiên, thông tin về những người tài trợ sẽ được giữ bí mật nếu được yêu cầu.

People who want to promote political ideas/ religious ideas will be excluded from The Friends/ Những người muốn đưa ra chính kiến về tôn giáo và chính trị sẽ không được phép tham gia cùng Những Người Bạn

Members of The Friends/ Các thành viên của Những Người Bạn:

1.   Local Vietnamese working in Vietnam/ Các bạn trẻ Việt Nam đang làm việc tại Việt Nam

2.   Vietnamese working overseas through friendship network (including Japan, USA, Australia, UK,    Holland, ...)/ Các bạn Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài (các bạn ở Nhật, Mỹ, Úc, Anh, Hà Lan...)

3.   Foreigners working in Vietnam/ Các bạn người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam