Print this page

FINANCIALS/ TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THU CHI TỚI NGÀY 31/01/2009:

Báo cáo tổng hợp thu chi cho các hoạt động tính tới ngày 31/1/2009, bao gồm: Bến Tre, Trà Vinh, Lâm Đồng, Củ Chi - HCM, Hà Nội và Quà Tết cho trẻ nghèo:

financials-2009-01-31.pdf

BÁO CÁO THU CHI - QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH THÁNG 4/ 2009: