Print this page

CONTACT/ LIÊN HỆ

Contact Details/ Địa chỉ liên hệ:

Please contact the following people if you need any information/ Các bạn có thể liên lạc với các bạn sau nếu bạn cần bất kỳ thông tin gì về các thông tin và hoạt động của nhóm:

TP Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City:


Thành phố Hà Nội/ Hanoi Capital


Or The Friends email thefriends2008(at)gmail.com


Support in terms of cash, clothes, books, candies... are all welcome. If you or your friends want to support us, please transfer to the following bank (which is used for charity only)/ Những người bạn mong nhận được tài trợ bằng tiền, sách vở, quần áo, bánh kẹo, ... Các nguồn tài trợ có thể được chuyển tới tài khoản sau:

- Account/ tài khoản: Vietcombank Trung Ương

- Account Number/ Số tài khoản: 0021-000-873-066

- Name/ Tên tài khoản: Thái Thị Vân Anh

And remember to send me an email (to vananh7677(at)yahoo.com.au) once you transfer/ Và nhớ email vananh7677(at)yahoo.com.au khi bạn chuyển tiền để cập nhật danh sách tài trợ.

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT