Print this page

Cu Chi – January 2009

Cu Chi - January 2009/ Củ Chi - tháng 1 năm 2009:

22 people participated in the one day trip to visit Thien Duyen Charity Center organized by Hieu Nguyen and Dung Nguyen/ 22 người đã tham gia vào chương trình hoạt động 1 ngày ở Cơ sở từ thiện xã hội Thiện Duyên, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh tổ chức bởi 2 thành viên là Hiếu Nguyễn và Dung Nguyễn.

The Friends have visited Thien Duyen and give Tet presents to the crippled kids and adults here including rice and noodles, candies, clothes and nappies / Những Những Người Bạn đã tới thăm Cơ sở Thiện Duyên và tặng quà Tết cho mọi người ở cơ sở bao gồm gạo và mì gói, kẹo bánh, quần áo và bỉm cho trẻ ốm đau bệnh tật và người già không nơi nương tựa.