Print this page

Current Activities/ Các hoạt động đang diễn ra

The Friends - Community Activities at Ca Mau Province - 11 July 2009/
Những Người Bạn - Hoạt động cộng đồng tại Cà Mau - 11/7/2009

1 - Giao lưu với trẻ em xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

In charge person/ Người phụ trách: Kiều Anh và Nguyễn Tăng Hiếu
Contact at Khanh Hoi/ Liên lạc với địa phương: Anh Vĩnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hội.

• Give 40 presents and scholarships (40 x 250,000 each) for 40 outstanding kids.
• Give books, notebooks for 100 poor kids in the areas.
• Visit 3 families of 3 outstanding kids (and give them present in cash of VND250,000 each)
• Support Schools' libraries
• Give clothes to the People's Committee of Khanh Hoi so they can help to distribute the clothes to the poor families in the areas.

Phát quà và học bổng trị giá 250 ngàn đồng cho 40 học trò nghèo học khá giỏi của 2 trường
• Phát sách và bút mực cho năm học mới cho 100 bạn trẻ nghèo khác.
• Thăm gia đình 3 bé được Những Người Bạn tặng học bổng (và tặng tiền trị giá 250k/ gia đình)
• Hỗ trợ sách cho thư viện trường
• Trao tặng quần áo cho Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hội để họ có thể phát cho các hộ nghèo trong xã.

2 - Giao lưu với trẻ nghèo sống trong rừng U Minh Hạ:

13:00 - 14:00pm In charge person/ Người phụ trách: Nguyễn Dung và Nguyễn Duy Phương 
 

Give present to 10 poor kids living in the U Minh Ha area and visit 2 families/ Tặng quà cho 10 trẻ nghèo sống trong rừng U Minh Hạ và thăm 2 gia đình sống trong vườn quốc gia U Minh Hạ

Total expenses/ Tổng chi phí Estimated VND25 million/ Dự tính là 25 triệu đồng

In charge of purchasing presents/ books/ notebooks/ Phụ trách mua quà tặng/ sách/ vở... Thái Vân Anh