Print this page

Future Activities/ Các hoạt động tương lai

Các hoạt động đang được tổ chức bao gồm:

1 - Các hoạt động của các bạn ở miền Bắc

Bao gồm:

- Tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi ở Hà Nội

- Xây dựng thư viện khuyến học ở THái Nguyên

- Tặng quà và học bổng cho học sinh nghèo học giỏi ở Lào Cai, và tặng quần áo ấm cho học trò

2 - Các hoạt động của các bạn ở miền Nam:

Bao gồm:

- Tiếp tục tài trợ cho các bé đã tài trợ năm 2008 (Bến Tre, Trà Vinh, Lâm Đồng)

- Hướng nghiệp và tặng học bổng cho học sinh Gia Lai

- Tham gia hướng nghiệp cùng các nhóm Hướng nghiệp khác (như Nhóm Hướng nghiệp miền Tây).

 

Chi tiết của các hoạt động được cập nhật trong từng chuyên mục riêng biệt.