Print this page

Tet presents for sponsored kids

Tet presents for sponsored kids/ Quà Tết tặng các bé nghèo vượt khó

The Friends have sent new clothes and Tet presents to all 96 sponsored kids in Ben Tre, Tra Vinh, Lam Dong and send best wishes to their families and Schools/ Những Người Bạn đã gửi tặng quần áo mới và quà Tết tới 96 em bé nghèo vượt khó được tài trợ của chương trình ở Bến Tre, Trà Vinh và Lâm Đồng và gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình các bé và Trường các bé đang học