Print this page

Quy Nhơn – April 2009

Thank you all for your support and your participation in the Quy Nhon - Binh Dinh Community Work 3 to 6 April 2009. Please see below the report on this trip./ Cảm ơn tất cả các bạn đã trợ giúp và đã tham gia vào chuyến hoạt động cộng đồng ở Quy Nhơn - Bình Định từ 3 đến 6 tháng 4 năm 2009.

Visit Canh Thuan Schools/ Thăm 2 Trường ở Canh Thuận

After 15 hours in a terrible Hoang Long bus, The Friends have arrived Quy Nhon City at 9am. Without breakfast or time to change, The Friends changed to another bus and another hour takes us to Van Canh district, where we have met about 80 kids and teachers from Canh Thuan Primary School and Canh Thuan Secondary School./ Sau 15 giờ liên tục trên chuyến đi "bão táp" bằng xe buýt Hoàng Long, Những Người Bạn đã tới thành phố Quy Nhơn. Không kịp ăn sáng hay thay quần áo, Những Người Bạn chỉ kịp chuyển sang xe buýt khác và thêm 1 tiếng đồng hồ nữa chúng tôi đã tới huyện Vân Canh, và gặp gần 80 trẻ cùng các thầy cô giáo của Trường Tiểu học Canh Thuận và Trường PTCS Bán trú Canh Thuận.

Hai Au - on behalf of The Friends has helped to handover the books for the Schools' libraries (cartoon and reference books for Primary, reference books and exam review books for Secondary), and notebooks and pens for the kids of the Schools. We also give out 40 scholarships for outstanding kids from different ethnic groups. We also gave 4 boxes of old clothes to the Women's Union of Van Canh, so they can distribute to the poor families in the area/ Hải Âu - thay mặt Những Người Bạn đã mang rất nhiều sách cho thư viện của các trường (sách truyện tranh và tài liệu học tập cho học sinh cấp 1, sách tham khảo và sách luyện thi tốt nghiệp cấp 2 cho học sinh cấp 2), vở và bút cho các học sinh của 2 Trường. Những Người Bạn đã tặng 40 phần học bổng (trị giá 250 ngàn/ phần) cho các học sinh khá giỏi của 2 trường từ các dân tộc thiểu số. 4 thùng quần áo cũ cũng được giao lại cho Hội phụ nữ huyện Vân Canh để hội giúp phân phát cho bà con trong làng.

The Friends also visited 3 families but most of them were out to work so we were unable to talk to the parents of the kids. However, from visiting the village, we experienced the difficulties the people in the area need to overcome to keep the kids at School, and we appreciate the work that the Schools are trying to achieve in the village./ Những Người Bạn cũng thăm gia đình của 3 bé học giỏi nhưng bố mẹ các cháu đều bận đi làm. Tuy nhiên, từ việc thăm các gia đình, Những Người Bạn cảm nhận được sự khó khăn mà bà con trong làng đang phải vượt qua để cố gắng cho con tiếp tục đi học, và chúng tôi cũng cảm nhận được sự cố gắng của các thầy cô trong việc giảng dạy cho các em.

Career Talk at Hoa Binh High School- An Nhon District/ Hướng nghiệp tại Trường THPT Hòa Bình - huyện An Nhơn

After a quick lunch at Van Canh and change to dress formally, The Friends arrived Hoa Binh High School at 2:30pm/ Sau khi ăn trưa ở Vân Canh, Những Người Bạn tới Trường THPT Hòa Bình - huyện An Nhơn lúc 2:30 chiều.

As practiced in Hoang Long bus, The Friends have got 2 MC: Thanh Liem and Huong Thao, and 3 presenters/ Như đã tập luyện trên xe buýt, Những Người Bạn có hai MC tuyệt vời là Thanh Liêm và Hương Thảo và các bạn sau đã trình bày với học sinh trường Hòa Bình về các vấn đề:

Duy Phương:
• Choose your career/ which jobs for your future/ Chọn nghề - chọn nghề nào cho tương lai?
• University - is it the only gate to your future/ Đại học: có phải là cánh cửa duy nhất?
Hải Âu:
• The Central of Vietnam - potential and challenge/ Miền Trung - tiềm năng và thách thức
Thanh Hương:
• Improve your career/ Nâng cao năng lực nghề nghiệp
• How to write a CV/ Kỹ năng viết hồ sơ xin việc

The program started joyfully with the 2 beautiful MC with nearly 30 minutes of fun before the presentation begins. The students have taken part in the games, and sing some songs with us. The atmosphere was great in front of the Teachers and Principal of the School./ Chương trình bắt đầu gần 30 phút với màn giao lưu của 2 MC với các bạn học sinh. Các bạn đã chơi các trò chơi và cùng hát với Những Người Bạn. Không khí thật là tuyệt trước sự chứng kiến của các thầy cô và thầy Hiệu trưởng của Trường.

The Friends gave presents to the School in terms of: books for their library (textbooks and reference books, and books for choosing careers)/ Những Người Bạn tặng quà cho Trường Hòa Bình gồm có: sách tham khảo cho thư viện, sách ôn thi và bộ sách hướng nghiệp.

The presenters with their experiences in different areas (Phuong is working in IT, Hai Au in Education and Hospitality, Huong in Marketing and Sales) always stick to the handout, but also shared their own experiences in choosing careers and how to get promotion in their careers. We believe that the presentation will help the students in their future plan/ Phần trình bày của các bạn ở nhiều ngành nghề khác nhau (Phương ở lĩnh vực Công nghệ thông tin, Hải Âu về giáo dục và khách sạn, Hương trong lĩnh vực bán hàng và marketing) mặc dù vẫn theo chương trình, nhưng các bạn đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc chọn nghề và đồng thời làm cách nào để thăng tiến trong nghề nghiệp. Chúng tôi tin rằng các bài trình bày sẽ giúp các bạn học sinh phần nào khi chọn lựa các công việc trong tương lai

After the presentation of about 45minutes, The Friends have performed individual consultation by dividing to 7 groups to consult in 7 areas in about 1 hour/ Sau phần trình bày kéo dài 45 phút, Những Người Bạn bắt đầu tư vấn cá nhân bằng cách chia thành 7 nhóm để hỗ trợ trả lời câu hỏi trong vòng 1 tiếng đồng hồ:

1- Banking finance, accounting and business administration/ Tài chính ngân hàng, kế toán và quản trị kinh doanh
2- Commerce, sale and marketing/ Thương mại, tiếp thị và dịch vụ
3- IT and Telecommunication/ Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông
4- Law, education and languages/ Luật, giáo dục và ngoại ngữ
5- Media and communication/ Truyền thông
6- Tourism and Hospitality/ Du lịch và quản lý khách sạn
7- Others/ Các ngành nghề khác

So many questions have been raised and answered without looking how quickly time has passed. Everyone is full of enthusiasm to share experience on how to take an exam, how to pass exam at university, how to answer questions in interview... It is amazing to see that students have asked so many questions on accounting and business administration, and law, while sales and marketing seem have the least questions, people normally think sales and marketing = promotion and does not attract students/ Có rất, rất nhiều câu hỏi đã được đưa ra và đã được trả lời mà không ai để ý đến thời gian đã trôi qua nhanh chóng. Tất cả moi người đều nhiệt huyết chia sẽ kinh nghiệm làm thế nào để thi tốt, học và thi ở các trường đại học, làm thế nào để phỏng vấn tốt... Có rất nhiều học sinh đã hỏi về lĩnh vực kế toán và quản trị kinh doanh và ngành luật, trong khi đó ngành tiếp thị và dịch vụ dường như bị hiểu nhầm là đi tiếp thị ở các gia đình và không lôi cuốn được sự chú ý của học sinh.

Although working so hard for the whole day, The Friends feel awarded for being useful and helpful for other people, and feel great especially when the School management say thank you and they said they surprise on what we can do/ Mặc dù có một ngày làm việc vất vả, Những Người Bạn cảm thấy tuyệt vời vì đã có ích cho người khác, và đặc biệt cảm thấy vui khi Ban Giám hiệu nói lời cảm ơn và họ đã rất ngạc nhiên về những gì chúng ta có thể làm được.

The Community Work completed by 6pm Saturday 4th April 2009 and a full happy time is expected for the rest of the trip/ Chương trình hoạt động cộng đồng kết thúc lúc 6 giờ tối ngày thứ 7, 4 tháng 4 năm 2009 và một chương trình du lịch vui vẻ nhân dịp nghỉ Lễ Vua Hùng chờ đón mọi người.

Special thanks to:

• Huynh Chi and The South Career Consulting Group for giving us the career books/ Huỳnh Chi và nhóm Hướng nghiệp miền Tây đã tặng nhóm các quyển tư vấn hướng nghiệp
• Hai Au and Friends, Dung and Toan for helping to organize the trip/ Hải Âu và các bạn của Hải Âu, Dung và Toàn đã giúp đỡ tổ chức chuyến đi
• 72 people have contributed to this trip/ 72 bạn đã quyên góp cho chương trình này
• 27 friends have participated in the trip and worked hard from buying things at good prices, packing, sending to Quy Nhon to participating in career consulting to the students/ 27 bạn đã tham gia chuyến đi và đã làm việc chăm chỉ từ việc mua đồ với giá rẻ nhất, tham gia đóng gói và gửi đồ đi Quy Nhơn đến việc tư vấn chọn nghề cho học sinh.