Print this page

Hanoi Orphanage Center

Hanoi Orphanage Center - January 2009/ Hà Nội - tháng 1 năm 2009

18 people participated in the one day trip to visit Hanoi Center for the Old and Crippled Kids (Thuy An, Ba Vi, Hanoi) organized by The Friends in Hanoi / 18 người đã tham gia vào chương trình hoạt động 1 ngày ở Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (Thụy An, Ba Vì, Hà Nội) tổ chức bởi một số thành viên Những Người Bạn ở Hà Nội.

The Friends have visited Thuy An Center and give Tet presents to the crippled kids and adults here including 2 washing machines, clothes and materials for kids, 600kg of rice, Tet candies, Old clothes and Toys, Nappies... / Những Những Người Bạn đã tới thăm Cơ sở Thụy An và tặng quà Tết cho mọi người ở cơ sở bao gồm 2 máy giặt, vải để may tã lót cho trẻ ốm, 600kg gạo, kẹo bánh, quần áo và đồ chơi, tã giấy và nhiều vật dụng khác cho trẻ em bệnh tật và người già không nơi nương tựa.